Pirmininko pavaduotojas
El. paštas: jonas.vaiskunas@gmail.com