Tai svarbu

Labiausiai Lietuvą pasaulyje garsina lietuvių kalba – seniausia gyva pasaulio kalba. Tai analogų neturinti išskirtinė vertybė – archajiška, daininga ir pilna prasmių kiekviename žodyje, todėl su ja privaloma elgtis ypač atsargiai. Bet kokie lietuviško raidyno pakeitimai lietuvių kalbai gali pakenkti.

 

Pasaulio mokslininkai ir kiti žymūs žmonės apie lietuvių kalbą:

 

„Europietis, trokšdamas gilintis į tolimiausių savo protėvių kalbos pavidalą, nedvejodamas pirmenybę atiduos lietuvių kalbai.“

Džiakomas Devotas (Gaicomo Devoto, prancūzas)

„Lietuviai yra maža tauta su dideliu žodynu.“

Vytautas Mačernis

„Lietuvių kalba yra vienas iš dvasinių indoeuropiečių kalbų stebuklų. Lietuvių kalba atspindi ne tik lietuvių Tautos, bet ir visų indoeuropiečių tolimųjų protėvių dvasinę bei materialinę kultūrą.“

Olegas Poliakovas

„Garbinga būti lietuvininku. Dvasiškai skurstame, kai išsižadame savo kalbos ir lietuviškos prigimties.“

Jurgis Zauerveinas (Georg Sauerwein, vokietis)

„Jei norite išgirsti, kaip Adomas ir Ieva kalbėjo Rojuje, važiuokite į Lietuvos kaimą.“

Antuanas Mejė (Antoine Meilet, prancūzas)

„Taip, žinau Lietuvą, jos gyventojai šneka senesne už sanskritą kalba.“

Mohandas Karamčandas Gandis (Mahātmā, Mohandas Karamchand Gandhi, indas)

„Iš tikrųjų jokia kita pasaulio kalba nėra gavusi tiek pagyrų kaip lietuvių kalba. Lietuvių tautai buvo priskirta didelė garbė, kad sukūrė, išdailino detales ir vartoja aukščiausiai išvystytą žmogišką kalbą su savita gražia ir aiškia fonologija. Be to, pagal lyginamąją kalbotyrą lietuvių kalba yra labiausiai kvalifikuota atstovauti pirmykštei arijų civilizacijai ir kultūrai.“

Imanuelis Kantas (Immanuel Kant)

„Iš visų Europos kalbų lietuvių turi daugiausia deminutyvų švelnumui, pagarbai ir meilei išreikšti. Šiuo aspektu ji lenkia ispanų ir italų, tai pat rusų kalbas. Deminutyvų priesagos gali būti jungiamos prie veiksmažodžių ir prieveiksmių, taip pat prie daiktavardžių ir būdvardžių.“

Elisis Reklusas (Elisee Reclus, prancūzas)

AR ŽINOTE, KAD

Lietuvių kalba yra daugelio mūsų laikų kalbų motina. Lietuvių kalbai jau per 50 tūkstančių metų.

Lietuvių kalba leido iššifruoti daugiau kaip 400 seniausių kultūros šaltinių ir juose atrastą informaciją iš giliausios praeities. Tokia informacija padėjo nustatyti trečiąjį ir ketvirtąjį žemės ašies fizinius judėjimus, leidusius pažinti, kas žemėje buvo, vyko ir tebevyksta.

Japonų mokslininkai, sudėję visų indoeuropiečių kalbų žodžius į visumą, padarė išvadą, kad šių kalbų prokalbė prieš 9–10 tūkstančių metų buvo lietuvių kalba. Mokslininkų nustatytoje viešai pateiktoje IDE kalbų žodžių garsų sumos „kardiogramoje“ skambėjo aiškiai „g“, „k“, taip pat skiemuo „ter“ bei žodis „trys“.

Noriu gauti naujienas

registruokitės