Išrinktajam Prezidentui Gitanui Nausėdai

Jūsų Ekselencija išrinktasis Prezidente Gitanai Nausėda,

2019-06-21

Mes už Jus balsavome, džiaugiamės pergale ir tikimės kartu dirbti Tėvynės labui.

Primename, kad piliečių asociacija „Talka kalbai ir tautai“ drauge su 100.000 piliečių pasirašė už tokio įstatymo projektą, kad užsieniečių pavardės tik išimties tvarka būtų rašomos nevalstybine kalba ir tik papildomame dokumento puslapyje. Dabartiniai įstatymai taip ir reglamentuoja.

Tačiau Lietuvos lenkų politikai nevengia pavardžių rašybos dokumentuose klausimo sieti su politiniu kontekstu ir save pristatyti kaip imigrantus iš Lenkijos – lyg jų tikroji tėvynė būtų ne Lietuva, o Lenkija. Mes manome, kad nors save ir laikantys lenkais, jie yra visateisiai ir lygūs Lietuvos, o ne Lenkijos piliečiai, todėl jų reikalus dera spręsti Lietuvai. Manome, kad šiuo metu istoriškai nėra tikslinga tęsti kelis amžius vykusio Lietuvos piliečių lenkinimo dokumentuose, todėl nesiūlome Lietuvos lenkais save laikančių mūsų piliečių pavardes dokumentuose pradėti rašyti pagal lenkiškosios rašybos taisykles.

Mes taip skubame kreiptis į Jūsų Ekselenciją todėl, kad artėja vizitas į Lenkiją. Tikimės, kad turėsite kompetentingų patarėjų, todėl diskusijose palietus minėtus pavardžių rašybos klausimus išvengsite dviprasmybių, kurių, norėdami palaikyti, kaip ir dera, kuo geriausius santykius su Lenkija, yra pridalinę ankstesnieji mūsų valstybės vadovai.

Tikimės, kad viešėdamas Lenkijoje aplankysite Seinų krašto lietuvius, gyvenančius savo etninėse žemėse. Taip pat viliamės, kad vetuosite nekonstitucine dvasia, kaip daug kartų yra pasisakęs Konstitucinis Teismas, rengiamus Tautinių mažumų ir Asmenvardžių rašybos dokumentuose įstatymus, jei tokie Jūsų Ekselenciją pasiektų.

Prezidentūrai yra perduota 30.000 mūsų parašų, patvirtinančių šį kreipimąsi.

Norėtume Jums pasiūlyti mūsų asociacijos, besirūpinančios lietuvių kalba, kompetentingą lituanistą, kuris visuomeniniais pagrindais galėtų konsultuoti kalbos klausimais.

Jeigu būtų galimybė, norėtume tuos reikalus su Jūsų Ekselencija aptarti.

Linkime didžiausios sėkmės.

 

Piliečių asociacijos „Talka kalbai ir tautai“ tarybos vardu,

Pirmininkas Gintaras Karosas