PAREMKITE ASOCIACIJĄ „TALKA KALBAI IR TAUTAI“

Prašome Jus skirti 2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio piliečių asociacijai „Talka kalbai ir tautai“ (kodas 304706956) ir tokiu būdu paremti asociacijos veiklą bei prisidėti prie svarbių tikslų įgyvendinimo.

Primename, kad tai Jums nieko nekainuoja, nes ši parama skiriama iš sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.
Per valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninę deklaravimo sistemą (EDS) užpildykite ir pateikite formą FR0512 „Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms“, parinkite kodą 2 (paramos gavėjas) ir įrašykite paramos gavėjo identifikacinį numerį (kodą) 304706956 bei skiriamą gyventojų pajamų mokesčio procentą 1% arba 2%. Prašymą pateikite iki 2019 m. gegužės 1 d.

Mums visiems svarbius siekius taip pat galite paremti pervesdami paramą į asociacijos „Talka kalbai ir tautai“ sąskaitą AB SEB banke LT527044060008190327.

Dėkojame už Jūsų paramą.

Žymos: