Dėl Vyčio monumento Vilniuje

Asociacijos “TALKA kalbai ir tautai”

PAREIŠKIMAS

DĖL VYČIO MONUMENTO VILNIUJE

2017-10-24

Jau daugelį metų nedovanotinai vilkinamas žuvusiųjų už Lietuvos laisvę įamžinimo sostinės Lukiškių aikštėje memorialo įgyvendinimas. Šių metų gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė rezoliuciją „Dėl neatidėliotinų veiksmų siekiant sutvarkyti Lukiškių aikštę Vilniuje ir pastatyti kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo memorialą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio progai“ (dok. Nr. XIIIP-600). Ja nurodoma galutinai sutvarkyti Lukiškių aikštę ir pastatyti visų laikų kovotojų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę atminimo įamžinimo memorialą. Seimas palaiko „Vyčio paramos fondo“ iniciatyvą, kad minėtoje aikštėje būtų pastatytas memorialas su Vyčio skulptūra. Rezoliucijai pritarė 91 iš 92 balsavusių parlamentarų. Seimas pabrėžė, kad Lukiškių aikštė Vilniuje formuojama kaip pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė su laisvės kovų memorialiniais akcentais, ir nurodė, kad joje turi būti pastatytas ir atidengtas paminklas, kuriame yra numatyta vieta tautos ir valstybės simboliui Vyčiui. Tačiau to nepaisydama Kultūros ministerija ir Šiuolaikinio meno centras paskelbė naują konkursą memorialui įgyvendinti ir taip sukūrė teisinę koliziją. Ministerija savavališkai paneigė Lietuvos Respublikos Seimo, o kartu ir apklausose išreikštą daugumos Lietuvos piliečių valią, ignoravo jau dvidešimt metų galiojančius ankstesnius Vyriausybės ir Seimo sprendimus, kurie aiškiai apibrėžė, jog Lukiškių aikštė turi būti sutvarkyta kaip „pagrindinė reprezentacinė valstybės aikštė“. Kultūros ministerija turi atsakyti už savo veiksmais vilkinamą memorialo klausimą, nes paminklo statybos Lukiškių aikštėje tokiu būdu tapo ne vien konkretaus paminklo pavidalo pasirinkimo problema, o tautinio sąmoningumo ir valstybinės savigarbos klausimu.

Situacijoje, kai  rizikuojame Lukiškių aikštę iki pagrindinių Lietuvos Šimtmečio renginių vis dar palikti be svarbiausių memorialinių ir simbolinių akcentų, įkūnijančių Tautos valią būti laisva ir jos nesuskaičiuojamas aukas, šimtmečiais sudėtas kovoje už Nepriklausomybę, visuomenė yra priversta reaguoti ir ginti savo teisę į politinių sprendimų priėmimo kontrolę bei reikalauti juos neatsakingai priimančių politikų atsakomybės. Savavališkus Kultūros ministrės veiksmus jau pasmerkė visuomeninis Vilniaus forumas, įvairios patriotinės organizacijos, iškilūs menininkai ir visuomenės veikėjai. Elektroninę peticiją dėl Vyčio monumento statybų Lukiškių aikštėje per savaitę pasirašė beveik pusantro tūkstančio žmonių, tarp jų daug žinomų mokslininkų, menininkų, signatarų.

Todėl TALKA kalbai ir tautai reikalauja:

  • Kultūros ministerijai nutraukti mėginimus, prisidengiant biurokratinėmis ir ekspertinėmis procedūromis, sutrukdyti Laisvės memorialo Lukiškių aikštėje statybas;
  • vykdyti Seimo ir tautos daugumos siekį čia pastatyti Vyčio monumentą žuvusiems už Lietuvos laisvę;
  • tolesnį Vyčio paminklo ir viso memorialo meninės kompozicijos tobulinimą vykdyti į procesą įtraukiant „Vyčio paramos fondo“ konkursą laimėjusio projekto autorius ir kitus monumentalios skulptūros žanrą išmanančius ir pripažįstančius kūrėjus, bei griežtai laikantis šio žanro reikalavimų;
  • laikantis istoriškai susiklosčiusio Lukiškių aikštės ašinės kompozicijos principo, Vyčio monumentą statyti aikštės centre, ant Aukų gatvės ašies;
  • išvengiant žalingos skubos, išnaudojamos nepriimtiniems sprendimams pateisinti, numatyti memorialą užbaigti jubiliejiniais 2018 metais, bet nebūtinai susiejant su 2018 m. vasario 16 d.

Dėl ligšiolinių Kultūros ministerijos veiksmų neturime pagrindo tikėtis ministerijos valdininkų geros valios bei pagarbos pamatiniams konstituciniams principams. Lietuvos piliečiai turi teisę ir pareigą nuo ministerijos savivalės ginti ne tik žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą, bet ir savo demokratines teises bei politinę valią, reiškiamą tiesiogiai bei per tautos atstovus Seime. Todėl visus tautai, valstybei, demokratijos principams ir Lietuvos didvyrių atminimui neabejingus piliečius šių metų lapkričio 17 dieną 12 val. kviečiame į protesto akciją Vilniaus Lukiškių aikštėje. Aiškiai pasakykime, kad vienijantis tautos simbolis tebėra Vytis, o suverenitetas priklauso tautai.

Asociacijos vardu,

Pirmininkas                                                      Gintaras Karosas