Dėl TALKOS UŽ VALSTYBINĘ KALBĄ

Asociacija „TALKA KALBAI IR TAUTAI“

Kreipimasis į Lietuvos žaliųjų ir valstiečių partiją bei jos frakciją Seime

Dėl TALKOS UŽ VALSTYBINĘ KALBĄ

Vilnius, 2017 rugsėjo 22 d.

Prieš dvejus metus beveik 70000 piliečių parėmė Iniciatyvinės grupės TALKA UŽ VALSTYBINĘ KALBĄ pateiktą įstatymo projektą, kuriame pasiūlytas kompromisinis sprendimas dėl piliečių asmenvardžių rašymo jų tapatybės dokumentuose (vadinamasis latviškas rašybos variantas, kai visais atvejais išsaugomas asmenvardžių pagrindinis įrašas valstybine kalba, o paso kitų įrašų skyriuje ar asmens tapatybės kortelės kitoje pusėje leidžiama pateikti įrašus ir nevalstybinėmis kalbomis).

Piliečiai, prisidėję prie šios įstatyminės iniciatyvos, kurios tvarką nustato konstitucinis įstatymas, siekdami aktyviau prisidėti prie valstybinės kalbos konstitucinio statuso įtvirtinimo ir kitų mūsų šalies konstitucinių vertybių stiprinimo, buriasi į asociaciją „TALKA KALBAI IR TAUTAI“ (toliau – „TALKA“).

TALKA dėkinga Lietuvos žaliųjų ir valstiečių partijai (LŽVS), kad ji prieš dvejus metus labai aktyviai prisidėjo prie parašų rinkimo, o per rinkimus į Seimą aiškiai deklaravo paramą šiai iniciatyvai ir konkrečiam asmenvardžių rašybos principui, kuris atitinka tarptautinę teisę ir pasiteisino Latvijoje. Tačiau didelį susirūpinimą kelia tai, jog ne visi LŽVS  frakcijos Seime nariai yra linkę laikytis priešrinkiminių įsipareigojimų ir dalis jų paremia netgi aiškiai antikonstitucinius projektus, pažeidžiančius valstybinės kalbos statusą.

TALKA aktyviai dalyvaus rengiant įstatymus, susijusius su valstybine kalba, ir tikisi, kad LŽVS frakcijos nariai ne tik nepažeis Seimo nario priesaikos, bet ir nenuvils piliečių, LŽVS rinkėjų,  pasitikėjimo. Nusiviltų ne tik LŽVS rėmėjai. Politinės partijos, laužančios savo įsipareigojimus, sulaužo visų piliečių, šiuo atveju net ir tų, kuriems nerūpi valstybinė kalba, pasitikėjimą. O svarbiausia, kad einant tokiu keliu, yra žlugdomos tautos viltys dėl savo šalies bei valstybės ateities.

Tikimės prasmingo Lietuvai bendradarbiavimo.

Asociacijos „Talka kalbai ir tautai“ visuotinio susirinkimo vardu,

Pirmininkas Gintaras Karosas