Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 papildymų

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui p. Viktorui Pranckiečiui

Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 papildymų

2018-08-28

Lietuvių kalba besirūpinanti asociacija „Talka kalbai ir tautai“ siūlo papildyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 30 straipsnį:

– sudarant sąlygas labai gerai išmokti valstybinę kalbą, gauti kokybišką išsilavinimą ir lygias galimybes mokytis, gyventi ir dirbti nepriklausomoje demokratinėje Lietuvos Respublikoje;

– darant panašią švietimo politiką abiejose baltų Respublikose – Lietuvoje ir Latvijoje – nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visose valstybinėse mokyklose laipsniškai pradėti dėstyti valstybine kalba nuo 50 % iki 95 % visų dalykų (išskyrus gimtąja kalbą ir literatūrą).

Prašome atmesti registruotą šio įstatymo 30 straipsnio 8 dalies projektą XIIP-4093, kuriame greta valstybinės lietuvių kalbos siūloma įvesti dar dvi naujas valstybines kalbas – lenkų ir rusų – ir „tradiciškai gausiai tautinių mažumų gyvenamuose rajonų centruose ir gyvenamosiose vietovėse“ vidurinio ugdymo programą bent vienoje mokykloje (bent vienoje klasėje) įgyvendinti „tautinių mažumų kalba (išskyrus lietuvių kalbą).“ Tai diskriminuotų daugelį piliečių ir pažeistų LR Konstituciją, galiojančius įstatymus, Europos Sąjungos teisės aktus.

Prašome atmesti ir šio įstatymo 38 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-4094, kurį priėmus būtų sudarytos nevienodos galimybės gauti vidurinį išsilavinimą, nes būtų draudžiama nuo 2019 m. valstybinį lietuvių kalbos egzaminą laikyti pagal vienodą programą. Tokių nepagrįstų privilegijų daliai šalies gyventojų nėra nei kitose Europos Sąjungos šalyse, nei daugumoje pasaulio valstybių. Vadinamųjų gimtakalbių ir negimtakalbių mokinių lietuvių kalbos žinių vertinimas negali skirtis, nes visi LR piliečiai turi mokėti valstybinę lietuvių kalbą, o jos nemokėjimas pažeidžia kitų piliečių teises; lietuvių kalbos mokėjimo lygis yra įstatymų reglamentuotas, todėl turi atitikti įstatymų numatytas bendrinės kalbos normas, kurių mokoma vidurinėje mokykloje.

Pagarbiai,

Pirmininkas                                                              Gintaras Karosas