Dėl siūlymų KULTŪRA 2030 programai

Lietuvos Kultūros ministerijai

Pasiūlymai dėl lietuvių kalbos projektui „Kultūra 2030“, Kultūros politikos kryptys

2019-04-12

Siūlome projektui „Kultūra 2030“, Kultūros politikos kryptys 3 tikslo: Formuoti savo tapatumą kuriančios visuomenės kritinį mąstymą ir pilietiškumą, uždavinio 3.2: Plėtoti gyventojų galimybes prisiminti ir permąstyti istoriją, priemonę 4. Kalbos politikos demokratizavimas pakeisti į labiau stiprinančią lietuvių kalbos pozicijas mūsų valstybėje priemonę. Kalba yra kultūros paveldas, todėl, kaip kitoms paveldo rūšims, demokratizavimo principas neturėtų būti svarbiausiu.

Dabarties iššūkis lietuvių kalbai yra deramo lygio elektroninės erdvės lituanizavimas, savalaikis visaverčio kalbos funkcionavimo elektroninėje terpėje problemų sprendimas – didžiųjų duomenų bazių kūrimas, mašininio mokymosi plėtra, mašininio vertimo raidos spartinimas, dirbtinio intelekto kūrimas ir kt.

Lietuvių kalbos ir etninės kultūros pagrindu atsikūrusiai Lietuvai lietuvybės palaikymas yra gyvybiškai svarbus klausimas, kurį nepelnytai, o kartais ir pavojingai užgožia globalistinės vizijos. To atspindys yra Lietuvos miestų ir miestelių kalbiniame kraštovaizdyje beįsivyraujantys angliški viešieji užrašai ir įmonių pavadinimai, kurie yra keistini autentiškais vietiniais, regionuose – ir tarminiais.

Siekiant išlaikyti tvirtas valstybinės lietuvių kalbos pozicijas, baigtina švietimo pertvarka, garantuojanti visų pakopų išsilavinimą lietuvių kalba.

Siekiant regionų atsigavimo palaikytina tarmiška žiniasklaida ir meninė kūryba, ugdytinas lietuvių kalbos, o visų pirma tarmių, prestižas mokyklose ir gyvenamojoje aplinkoje, puoselėtinas tarminės kalbos vartojimas elektroninėje erdvėje.

Prašome asociacijos „Talka kalbai ir tautai“ atstovus pakviesti į aptarimą.

Pirmininkas                                                                                      Gintaras Karosas