Dėl piliečių talkos, puoselėjant valstybinę kalbą

Asociacijos „TALKA KALBAI IR TAUTAI“

Kreipimasis į parlamentines partijas ir jų frakcijas Seime

Dėl piliečių talkos, puoselėjant valstybinę kalbą

2017-09-22

Konstitucinio įstatymo nustatyta tvarka prieš dvejus metus beveik 70000 piliečių parėmė Iniciatyvinės grupės TALKA UŽ VALSTYBINĘ KALBĄ, pateiktą įstatymo projektą, kuriame siūlomas Konstitucijai neprieštaraujantis kompromisas dėl piliečių asmenvardžių rašymo asmens tapatybės dokumentuose.

Piliečiai ir visuomeninės organizacijos, prisidėję prie šios įstatyminės iniciatyvos, kurie yra labai sunerimę dėl itin vangaus jos svarstymo Seime, o ypač – dėl nuolat teikiamų svarstyti akivaizdžiai antikonstitucinių projektų, pažeidžiančių valstybinės kalbos statusą, nutarė burtis į asociaciją „TALKA KALBAI IR TAUTAI“ (toliau – „TALKA“).

TALKA aktyviai dalyvaus, rengiant įstatymus, susijusius su valstybine kalba. TALKOS atstovai stebės, ar visi Seimo nariai laikosi duotos priesaikos, gerbia Lietuvos Respublikos Konstituciją, taip pat ir jos 14 straipsnį. Tikimės, kad galiausiai Seimas ne tik kad nepriims kokių nors teisės aktų, kurie galėtų trikdyti lietuvių kalbos vartojimą valstybėje, pakenkti pačiai kalbai, jos sistemai ir tradicijoms, bet imsis svarbiausio šios srities uždavinio – naujo konstitucinio valstybinės kalbos įstatymo, stiprinančio valstybinės kalbos veikimą valstybės gyvenime ir atliepiančio į šiuolaikinius iššūkius.

TALKA atkreipia parlamentinių partijų ir parlamentarų dėmesį į tai, kad dabar Lietuva gyvena tokius itin grėsmingus tautos ateičiai laikus, kai bet koks teisės aktas, keliantis papildomas rizikas, net jei jos, kai kurių Seimo narių nuomone, būtų esą palyginti nedidelės, yra visiškai nepateisinamas. Kiekvienas toks žingsnis tik didina piliečių neviltį ir nepasitikėjimą Lietuvos viešosios politikos veikėjais, atskleidžia šių abejingumą ar net priešiškumą svarbiausiems tautos ir valstybės rūpesčiams.

Drauge pažymėtina, kad yra grupelė įtakingų Seimo narių, kurie jau ne pirmą kadenciją, tariamai siekdami gerų santykių su Lenkija, atkakliai siūlo laužyti Lietuvos Respublikos Konstituciją. Tikriausiai jie mano, kad piliečiai nepastebi jų klastos ir kad dėl to jiems nebus jokių pasekmių. TALKA pasilieka teisę tokiems Seimo nario priesaikos laužytojams organizuoti viešas visuomenines apkaltas dėl valstybės ir tautos naikinimo, aktyviai informuoti šių politikų ir jų partijų rinkėjus apie jų išdavikišką veiklą. TALKA padarys viską, kad šiems politikams nebepavyktų pasislėpti už savo partijų autoriteto.

Steigiamojo visuotinio susirinkimo vardu,

Pirmininkas               Gintaras Karosas