Dėl Lukiškių aikštės įprasminimo konkurso pripažinimo niekiniu

Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės istorinės atminties komisijai
Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui

KREIPIMASIS

DĖL KONKURSO PRIPAŽINIMO NIEKINIU

2017-12-02

Esame labai susirūpinę dėl Lietuvos valstybės istorinės atminties įamžinimo jubiliejiniais 2018-aisiais metais eigos. Manome, kad Kultūros ministerija sąmoningai žlugdo šį garbingą uždavinį, todėl kreipiamės į Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės istorinės atminties komisiją, prašydami apginti pamatinius Lietuvos Respublikos konstitucijos principus: 2 straipsnį „Lietuvos valstybę kuria Tauta“ ir 4 straipsnį „Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai arba per demokratiškai išrinktus atstovus“. Pagal šiuos konstitucinius principus Tautos atstovybės – Seimo priimtus nutarimus gali pakeisti tik Tautos referendumas, o ne Kultūros ministerijos sudaryta komisija.

Š. m. lapkričio 27 d. buvo paskelbti Kultūros ministerijos drauge su Šiuolaikinio meno centru (ŠMC) organizuoto konkurso dėl Lukiškių aikštės memorialo rezultatai, kurie neatitinka didelės visuomenės dalies lūkesčių. Atkreipiame dėmesį, kad šis Kultūros ministerijos surengtas konkursas iš pat pradžių vyko neteisėtais pagrindais, buvo imitacinis, todėl tiek pats konkursas, tiek jo rezultatai laikytini niekiniais. Lietuvos Respublikos Vyriausybė privalėjo vykdyti Seimo 2017 m. gegužės 2 d. priimtą sprendimą „Dėl neatidėliotinų veiksmų siekiant sutvarkyti Lukiškių aikštę Vilniuje ir pastatyti kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo memorialą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio progai“ (Nr. XIIIP-600), t. y. nedelsiant, iki 2018 m. vasario 16 d., Lukiškių aikštėje pabaigti memorialo kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę darbus, o iki 2018 m. liepos 6 d. (vėliausiai – iki 2019 m. vasario 16 d.) pastatyti VYČIO-LAISVĖS KARIO paminklą. Taip būtų garantuojamas deramas ilgaamžės Lietuvos valstybės reprezentavimas. Kultūros ministerijos drauge su ŠMC organizuoto konkurso sąlygose buvo ignoruojamas LR Seimo priimtasis sprendimas Lukiškių aikštėje pastatyti VYČIO-LAISVĖS KARIO paminklą.

Dar viena Kultūros ministerijos vykdomo valstybės istorinės atminties pagerbimo ir įamžinimo sabotažo apraiška yra neprofesionalus ir neatsakingas konkurso organizavimas. Tik pasibaigus konkursui išaiškėjo, kad jo sąlygos nebuvo derintos su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos. Tik paskelbus konkurso rezultatus sužinota, kad laimėjęs pasiūlymas reikšmingai neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų Lukiškių aikštės paveldosauginių vertingųjų savybių.

Primindami, kad Lukiškių aikštės statusas valstybės teisės aktais yra nustatytas jau prieš dvidešimt metų, reikalaujame vykdyti Seimo 2017 m. gegužės 2 d. priimtą sprendimą ir Lukiškių aikštėje pastatyti VYČIO-LAISVĖS KARIO paminklą bei įrengti memorialą kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę, taip garantuojant deramą ilgaamžės Lietuvos valstybės reprezentavimą. Atkreipiame dėmesį, kad valdančiosios partijos pirmininkas iki šiol viešai žadėjo, kad svarbiausių sprendimų priėmimas vyks Tautos atstovybėje Seime.

Neabejojame, kad viena iš svarbiausių nežabotos emigracijos iš Lietuvos priežasčių yra sužlugdytas patriotinis auklėjimas ir švietimas, visiškai ignoruojantis Maironio įspėjimą: „kas tėvynę praras, antros neišmels apgailėjęs“, todėl Vyčio kaip patriotinio simbolio įamžinimas yra ne, kaip dažnai mėgstama nurodyti, senstelėjusios visuomenės dalies užgaida, o valstybės mastu duotų pažadų vykdymas, pagarbos visų laisvės kovotojų simboliui atidavimas ir Tėvynės meilės gairės ateities kartoms.

Atkreipiame dėmesį, kad asociacija „Talka kalbai ir tautai“ nuosekliai laikėsi nuostatos, kad minėtas konkursas yra neteisėtas. Manome, kad Lietuvos Respublikos sostinės reprezentacinėje Lukiškių aikštėje turėtų stovėti Vyčio monumentas.

Prašome asociacijos „Talka kalbai ir tautai“ atstovą pakviesti į Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos ir Teisės ir teisėtvarkos komitetų posėdžius, kuriuose bus nagrinėjamas Lukiškių aikštės įprasminimo klausimas.

Asociacijos „Talka kalbai ir tautai“ vardu,

Pirmininkas                 Gintaras Karosas