Dėl lietuvių kalbos tarties ir kirčiavimo mokymo

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkui p. Audriui Antanaičiui
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrei p. Jurgitai Petrauskienei
Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkui p. Donatui Smalinskui  

Dėl lietuvių kalbos tarties ir kirčiavimo mokymo

2018-08-28

Problema 

  1. Pastaruoju metu žiniasklaidoje padaugėjo paniekinančių pasisakymų dėl taisyklingos lietuvių kalbos tarties ir kirčiavimo, agituojama šiuo aspektu visiškai nereglamentuoti bendrinės kalbos. Viešosios lietuvių kalbos tartis ir kirčiavimas kontroliuojamas tik radijuje ir TV (Valstybinė kalbos inspekcija retkarčiais įvertina žurnalistų kalbą, praneša apie rezultatus).
  2. Mokyklose smarkiai sunyko tarties ir kirčiavimo mokymas, nes per brandos egzaminą nei tartis, nei kirčiavimas, tuo labiau teorinės šios srities mokinių žinios nėra vertinamos, todėl per pamokas skiriama labai mažai dėmesio arba neskiriama jokio. Praktiškai tarties ir kirčiavimo pagal dabartines programas ir iš dabartinių vadovėlių mokoma labai nedaug tiek mokyklose lietuvių, tiek ir nelietuvių dėstomąja kalba.
  3. VLKK savo puslapyje retkarčiais paskelbia tarties ir kirčiavimo reglamentavimo pakeitimus (paprastai leidžiama daugiau kirčiavimo variantų arba sukeičiamas vietomis rekomenduojamų variantų eiliškumas), bet tų sprendimų sklaida visuomenėje labai nežymi. Labai pasigendama galimybės prieinamai ir suprantamai sužinoti su tartimi ir kirčiavimu susijusių klausimų atsakymus internetu, nėra interaktyvių mokymo ir informavimo priemonių.
  4. Lietuvių kalbos mokomasi ir kaip antrosios (ar trečiosios) – jos mokosi tiek emigrantų vaikai užsienyje, tiek imigrantai Lietuvoje, todėl daugeliu atvejų naudojamasi nuotoliniu mokymu, bet dar stinga patrauklių ir šiuolaikiškų, ypač elektroninių, mokymo priemonių.

Atsakomybė

Minėtų tarties ir kirčiavimo problemų sprendimas yra VLKK, Valstybinės kalbos inspekcijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos reikalas.

Siūlymo esmė

  1. Siūlome inicijuoti plačią diskusiją su visuomene, mokslininkais ir mokytojais tarties ir kirčiavimo reglamentavimo ir mokymo klausimais.
  2. Aptarti dabartinę tarties ir kirčiavimo mokymo bei kontrolės padėtį.
  3. Po diskusijų VLKK priimti nutarimą dėl lietuvių kalbos ir kirčiavimo reglamentavimo bei mokymo.

Pagarbiai,

Pirmininkas                                                                           Gintaras Karosas