Dėl 2019 metų, paskelbtų Vietovardžių metais, programos

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui p. Sauliui Skverneliui

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui p. Viktorui Pranckiečiui

Dėl 2019 metų, paskelbtų Vietovardžių metais, programos

2018-08-28

Vykdant LR Seimo nutarimą „Dėl 2019 metų paskelbimo vietovardžių metais“, prašome patvirtinti Vietovardžių metų programą. Pateikiame siūlymų programos projektui.

 1. Siūlome įpareigoti VLKK parengti Vietovardžių metų programos projektą.
 2. Sudaryti Vietovardžių metų organizacinę komisiją, į kurią siūlome įtraukti narių iš tiesiogiai vietovardžiais besirūpinančių ir už juos atsakingų organizacijų, tokių kaip VLKK, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvių kalbos draugija, Lietuvos geografų draugija, Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakultetas, Lietuvos savivaldybių asociacija, Valstybės žemės fondas, Etninės kultūros globos taryba, piliečių asociacija Talka kalbai ir tautai ir kt.
 3. Vietovardžių metų organizacinei komisijai parengti kreipimąsi į LR Seimą dėl žemės nuosavybės dokumentų rengimo pataisų, kad savininkams išduodamuose nuosavybės dokumentuose būtų nurodyta valstybinių įstaigų ir organizacijų turima informacija apie tame sklype tebesančius ar jau tapusius istoriniais (nes išbrauktais iš oficialių sąrašų) vietovardžiais. Skatinti išnykusius vietovardžius atgaivinti pavadinant jais naujus objektus, gatves, ansamblius ir kt., įamžinti juos meniškais koplytstulpiais, akmenimis su užrašais ir kt.
 4. Numatyti lėšų valstybės biudžete Vietovardžių metų programai įgyvendinti, o organizacinės komisijos veiklos ir finansines ataskaitas skelbti viešai kas mėnesį per visą jos veiklos laikotarpį.
 5. Prasidedant Vietovardžių metams išleisti bendrą Lietuvių kalbos instituto (LKI), VLKK ir Savivaldybių asociacijos parengtą instrukciją apie tai, kur ir kaip gauti žinių apie vietovardžius, jų rinkimą, skelbimą, atgaivinimą ir įamžinimą, kaip įtraukti į šį darbą mokyklas, seniūnijas, visuomenines organizacijas ir pavienius asmenis.
 6. Finansuoti LKI kaip svarbiausiai Lietuvos vietovardžių tyrimo ir saugojimo institucijai atlyginimą darbuotojui, kuris atliktų papildomus su Vietovardžių metais susijusius darbus – priimtų Vietovardžių metų ekskursijas, interesantus, rengtų rekomendacijas ir atliktų mokslinio konsultanto darbus seniūnijoms ir interesantams, besikreipiantiems dėl vietovardžių kaupimo, išsaugojimo, populiarinimo ir įamžinimo.
 7. LKI organizuoti realią ir virtualią vietovardžių rinkinių parodą, kur būtų galima susipažinti ir išmokti naudotis Lietuvos vardyno fondais, įsigyti „Lietuvos vietovardžių žodyną“ (t. I; II) ir kitus susijusius leidinius.
 8. LKI, Švietimo ministerijai ir Savivaldybių asociacijai surengti mokinių vietovardžių rinkimo ir įprasminimo darbų konkursą.
 9. LKI ir VU surengti mokslinę-praktinę vietovardžių problemoms skirtą konferenciją, išleisti pranešimų rinkinį.
 10. LKI surengti ir finansuoti tarptautinę Vietovardžių mokslinio tyrimo konferenciją Aleksandrui Vanagui (1934–1995) atminti kaip Lietuvos vietovardžių kompleksinio rinkimo organizatoriui, LKI direktoriui, VLKK pirmininkui, VDU Atkuriamojo senato pirmininkui.
 11. Inicijuoti ir finansuoti kompiuterinio žaidimo apie vietovardžius sukūrimą.
 12. Inicijuoti ir finansuoti seniūnijų interaktyviųjų žemėlapių su galimybe papildyti naujais vietovardžiais sukūrimą bei palaikymą.
 13. Inicijuoti ir finansuoti miestų gyventojų bendrijų informacijos apie gatvėvardžius rinkimo ir skleidimo panaudojant QR kodo galimybes konkursą.
 14. Skatinti istorinių vietovardžių įamžinimą gatvėvardžiuose, objektų, firmų, skverų ir kt. pavadinimuose, organizuoti geriausių naujų objektų, pavadintų vietovardžiais, konkursą.

Pagarbiai,

Pirmininkas                                                                         Gintaras Karosas